Прадметы хатняга ўжытку

рушнікіНашы продкі былі людзі ўмелыя, практычна ўсё для свайго карыстання рабілі сваімі рукамі. "Кожная вёска - гэта своеасаблівая дзяржава, з усім сваім - моваю, звычаямі, норавамі і побытам. Ды дзе вёска - кожны гаспадар, кожная гаспадыня імкнуліся быць ва ўсім незалежнымі, самастойнымі, абыходзіцца без чыёй бы і якой бы там ні было дапамогі. Трэба былі саха, барана, плуг, серп, калёсы, сані, сякера, граблі, піла, каса, лыжка, міска, гаршчок, вядро, дзежка, бочка - рабілі; трэба былі хамут, церассядзёлак, боты, світка, кажух, шапка, сарочка, штаны, рукавіцы - шылі; трэба былі вяроўка, атосы, лейцы, аборы - вілі; палатно, абрус, ручнік, коўдра, посцілка - ткалі... Самі, кожны сабе, будавалі хаты, хлявы, гумны, ёўні, лазні…”

маслабойкаМаслабойка шырока была вядома і ў Расіі, і на Украіне, і ў Беларусі. Гэта звычайна высокая, наканаваная да гары бочка, у вечцы адтуліна для калатоўкі (біла), да ніжняга канца якой (ўдарная частка) мацавалі круг з адтулінамі або крыжавіну.

матавілаНайбольш пашыраным было матавіла, Прынцып работы на абодвух матавілах аднолькавы: трымаючы ў левай руцэ стрыжань і паварочваючы яго то ўлева, то ўправа, правай рукой намотвалі пражу на брускі.


рубель гребень

З найстаражытных часоў людзі даглядалі за сваім адзеннем, каб яно пасля мыцця выглядала прыгожа і ахайна. Менавіта для гэтых мэт быў вынайдзены прас.

 

лямпа

Керасінка. У спецыяльнай металічнай ёмістасці захоўваецца керасін з  пагружаным у яго фіцілём. Другі канец фіціля выкарыстоўваўся для запальвання лямпы. Для забеспячэння дататковай цягі, лямпа накрываецца шкляною колбаюю.

 

гаршкіЗ спрадвечных часоў чалавецтва карысталася тымі ці іншымі відамі посуду. Спачатку посуд выраблялася пераважна з гліны - самага даступнага ў апрацоўцы гарачатрывалага і ўстойлівага да вадкасці матэрыялу. У далейшым пачатку з'яўляцца чыгунны посуд. У даўніну яе ўключалі ў пасаг і перадавалі з пакалення ў пакаленне.


вагіДоўга ў Беларусі карысталіся бязменам: ручнымі рычажнымі вагамі з металічным або драўляным стрыжнем з гірай на адным канцы і кручком або чашай на другім для ўтрымання грузу.


воўнаВоўна — сабраная для перапрацоўкі поўсць жывёл.Састрыжаную воўну сартавалі і разрыхлялі: расскубалі рукамі, расчэсвалі ўручную драўлянымі і драцянымі шчоткамі, Разрыхленая воўна выкарыстоўваецца пасля для вырабу тканых, вязаных і валеных рамесных прадметаў


прасУ сярэдзіне XVIII стагоддзя найбольш распаўсюджанымі былі награвальныя прасы - яны ставіліся ў печ і разаграваліся. У мінулым для нагрэву прасаў іх ставілі на печ або ў іх (вугальны прас) клалі гарачыя бярозавыявуглі.


кросныНеад'емнай рэччу кожнай хаты былі кросны - станок для хатняга ткацтва.

Сыравінай для яго служылі ільняныя, шарсцяныя, шаўковыя, сінтэтычныя ніткі. Узімку хата ператваралася ў маленькую майстэрню, бо летніх штодзённых работ ужо не было, заставалася толькі глядзець за жывёлай. Таму тут і ткалі палотны, і, пры святле  лучыны  або  каганца  шылі  вопратку, вышывалі, вязалі.  Прывучалі да ткацтва з маленства. Шасці-сямігадовыя дзяўчынкі ўжо маглі выконваць розныя незамыславатыя паручэнні : намотвалі ніці на шпулькі – “цэўкі” ці на матавіла, сачылі за клубкамі, каб тыя ў час снавання не раскатваліся, выпляталі тасёмачкі. У 14-15 год дзяўчынкі ўжо ўмелі ткаць.

назад